top of page
Søk
  • Forfatterens bildeHanne Johnsrud

Når hunden blir gammel
Hundelivet kan være godt selv om man er blitt grå i maska!


Seniorhunden er blant mine favorittpasientgrupper. Eldre hunder har en egen sjarm -pelsen er hvitspettet og øynene har livserfaring. Kroppen har utført mange krumspring og oppgaver og trenger ofte litt hjelp til å holde seg i gang.

Det er så mye vi kan gjøre for å øke livskvaliteten for våre eldre pasienter, spesielt dersom vi ikke venter til hunden har etablert kliniske symptomer før vi setter inn hjelpende tiltak. Hunder skal ha det bra, også når de er gamle.

Eldre hunder har ganske andre preferanser enn unghunder. Når unghunden søker aktivitet og vil springe, leke og utføre oppgaver, prioriterer senioren å observere, snuse og holde seg i nokså kontrollert aktivitet.

Det er veldig mange helsemessige forhold som endres i takt med økende alder men her vil jeg først og fremst belyse fysisk aktivitet, bevegelse og ernæring hos det eldre individet.


Rent fysisk så er det mye som endres når alderen stiger.

Behovet for søvn og hvile øker. Et dyrs søvnbehov vil variere individuelt, og søvnmengde må alltid sees i sammenheng med helsetilstand generelt. Hvis hunden din viser andre tegn til helseproblemer kan økt søvnbehov være et sykdomstegn. Ofte kan aldersrelatert redusert hørsel også føre til at hunden synes å være i dypere søvn større tid av søvnperioden enn han/hun tidligere har vært, fordi han/hun ikke reagerer på lyder i omgivelsene som tidligere. Men det er altså normalt at eldre dyr har et større behov for hvile og søvn.

Muskelmasse reduseres. Seniorhunder mister i gjennomsnitt cirka 10% av kroppsmassen. En del av den tapte kroppsmassen vil i mange tilfeller erstattes av fettvev, slik at det ikke er like lett å oppdage at hunden har tapt muskelmasse. Hos eldre individ er det mer krevende å bygge opp muskulatur enn hos unge dyr. Det vil altså si at når dyret først har mistet muskulatur må det en god innsats til for å øke muskelmassen på nytt. Fôring og proteinmengde vil kunne ha innflytelse på muskelmasse og muskeltap.

Reaksjonsevne, balanse og kroppskontroll blir gradvis redusert. Dette kan ofte sees i takt med at kognitive evner som syn og hørsel svekkes. Eldre hunder vil også ofte ha vanskeligere for å kompensere for hendelser som feiltråkk, at de sklir ut på glatt underlag eller om de lander litt skjevt ved et hopp eller en nedstigning. Slike uhell kan typisk føre til skader i ligament, seneapparat, ledd og muskulatur, som igjen tar lengre tid å komme seg fra for en eldre hund enn for et yngre individ.

Lidelser i bevegelsesapparatet som osteoartritt (forkalkninger), hofte- og albueleddsdysplasi og spondyloser vil kunne gi mer uttalte symptomer etter hvert som hunden blir eldre. Unghunden har ofte godt utviklet støttemuskulatur rundt ledd, som i stor grad gjør at hunden vil fungere godt og ha lite smerter. Når denne muskulaturen reduseres vil symptomene på leddsmerter bli mer gjeldende.

Hvordan hundens fysiske helse vil utvikle seg i seniorårene med tanke på bevegelsesapparatet vil ha en viss sammenheng med hvordan og til hva hunden er blitt brukt tidligere og hundens grunnleggende fysiske form. Hunderase og anatomiske forutsetninger vil også til en viss grad være relevant.


Hva bør du passe ekstra godt på etter hvert som hunden din blir eldre?

· Er hunden din fortsatt sosial og kontaktsøkende?

· Blir den glad når du tar på deg turklærne, har den lyst til å gå tur og være i aktivitet?

· Holder den seg stabil i vekt, eller går den ned eller opp?

· Ser du tegn til at hunden din har mistet muskelmasse?

· Virker han/hun stiv i ledd og skjelett, er den halt eller stiv etter hvile eller under aktivitet?

Dersom hunden har endret adferd fra sin normaladferd på flere av disse punktene kan det være at hunden din har aldersrelaterte helseutfordringer. Men selv om hunden er gammel, er ikke alle forandringer irreversible.


Turlengde og turterreng må ofte tilpasses den eldre hunden. Generelt er det positivt med noe kupert terreng som skogsterreng, mark, skogsstier eller strand for å stimulere til økt kroppskontroll og balanse.

Styrke- og balanseøvelser, gjerne med balanseballer og puter som hjelpemidler, er også til veldig god hjelp.

Ofte vil veterinæren vurdere bruk av antiinflammatoriske legemidler for reduksjon av smerte- og inflammasjonsnivå i bevegelsesapparatet. Noen hundeeiere er skeptiske til å gi hunden antiinflammatoriske medisiner, men hos en generelt frisk hund gir denne type medisiner som regel svært lite bivirkninger og kan øke hundens livskvalitet betraktelig.

Fôret bør tilpasses hunden din når den blir eldre. Om hunden din bør stå på et seniorfôr eller en annen type fôr som inneholder noe mer proteiner enn de tradisjonelle seniorfôrene må vurderes ut fra generell helsetilstand, nyrefunksjon og muskelmasse/pågående muskeltap.

Vektendringer følges opp med jevnlig veiing og vurdering av hold og muskelmengde.

Mange klinikker tilbyr seniorsjekker med generell helseundersøkelse og tilpasset prøvetaking.Ta vare på kompisen din også når han eller hun er blitt eldre og trenger litt ekstra pleie, og nyt tilværelsen med seniorhund!1 939 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page