top of page

Halthetsutredning

Mange hunder lever i dag aktive liv med hyppig og hard trening, konkurranser, jakt og lengre turer i varierende terreng. En del hunder kan faktisk sammenlignes med toppidrettsutøvere!

 

Økt belastning på skjelett, ledd og muskulatur kan medføre skader av akutt eller kronisk karakter. Mindre haltheter kan være smertefullt og hemmende for hunden og senke prestasjonsnivå og utholdenhet.

 

Det er viktig å avdekke riktig årsak til halthet. Dette gjøres ved å kartlegge bruksområde, tidligere skader og sykdomsbilde og rutiner rundt mosjon og aktivitet. Jeg gjennomfører en grundig klinisk undersøkelse inkludert mønstring av hunden. En halthetsundersøkelse innbefatter undersøkelse av skjelett, ledd og muskulatur. Ofte er det også behov for videre undersøkelser som røntgen, prøvetaking og i noen tilfeller MRI eller CT. Ved behov for videre bildediagnostikk eller kirurgiske inngrep henvises pasienten videre. En halthetsutredning er omfattende og tar tid å gjennomføre.  

Når hundens problem er kartlagt og diagnose er stilt startes passende behandling opp i samarbeid med eier. Ved behov utarbeides et individuelt rehabiliteringsprogram som eier kan benytte ved daglig opptrening av sin hund. 

bottom of page