top of page

Laserbehandling

Ordet "laser" er en forkortelse for det engelse uttrykket "light amplification stimulated emission radiation".

Ved laserbehandling blir kjemiske reaksjoner i kroppens irriterte eller betente vev aktivert av lys og elektomagnetisk energi fra laseren.

Positive virkninger av laserbehandling:

  • fremskynder heling av skadet eller betent vev

  • stimulerer raskere dannelse av kollagen

  • positiv effekt på nerveceller og endorfinproduksjon

  • stimulerer lymfesystemet og reduserer ødemdannelse (væskeansamlinger)

  • stimulerer nydannelse av mindre blodårer og øker blodgjennomstrømningen i vevet.

 

 

Pasientgrupper som oftest viser god effekt av laserbehandling er blant annet hunder med hofteleddsdysplasi, albueleddsdysplasi, artroser (forkalkninger), stivhet/smerte i ledd og skjelett,  smerter i forbindelse med prolapser eller andre forandringer i skjelettet samt muskelsmerter. Laser kan også brukes på slikkedermatitter, sår som ikke vil gro eller infiserte sår, ofte i kombinasjon med annen behandling.

Når bør man ikke velge laserbehandling:

  • på drektige hunder

  • i direkte nærhet av svulstvev

  • i øyeregion

  • direkte over metallimplantat

bottom of page