top of page

Veterinærkiropraktikk

Hva er kiropraktikk?

En kiropraktisk undersøkelse skal kartlegge og justere nedsatt eller endret bevegelighet i kroppens ledd. Tradisjonelt behandles ryggvirvler og bekken kiropraktisk men andre ledd, for eksempel kjeveledd og ekstremitetenes ledd kan også behandles.

Veterinærkiropraktisk behandling:

Målet med veterinærkiropraktisk behandling er å forbedre og forandre nervesignaler i kroppen. Ryggmargen ligger beskyttet inne i virvelkanalen dannet av ryggvirvler. Dersom ryggvirvlene viser en nedsatt bevegelighet i forhold til hverandre, vil nervesignalene fra ryggmargssegment kunne bli nedsatt.  Symptomene kan være svært varierende. Halthet, stivhet, muskelsvakhet eller tilbakedannelse av muskulatur, nedsatt prestasjonsevne eller utholdenhet, endringer i gangarter kan være eksempler på symptomer som eiere legger merke til hos pasienter  med nedsatt mobilitet i virvelsøylens ledd.

Ved en veterinærkiropraktisk undersøkelse undersøker jeg manuelt hundens ryggvirvler, bekken og ekstremiteter. Ledd som ikke fungerer optimalt behandles med en rask justering innenfor leddets normale bevegelighetsradius. Målet med veterinærkiropraktisk behandling er at nervesignalene skal forbedres i løpet av 2-4 behandlinger. Mange dyr vil få en forbedring allerede etter første behandling. Dersom dyret har kroniske skader eller sykdom vil det ofte være behov for å gjenta behandling i et fast intervall.

En veterinærkiropraktisk behandling er en behandling som alltid gjøres etter en klinisk undersøkelse av hele dyret. Veterinærkiropraktisk behandling gjøres i tillegg til konvensjonell veterinærmedisinsk behandling, ikke i stedet for en veterinærmedisinsk behandling eller utredning. Mange forandringer i bevegelsesapparatet har andre årsaker enn en primær låsning, men låsninger vil ofte oppstå som en følge av feil- og overbelastninger over tid, slitasje, svakheter i bevegelsesapparatet og lignende. I de fleste tilfeller kombinerer jeg forskjellige behandlingsmetoder, avhengig av symptomene til den aktuelle pasienten.

Etter behandling:

Samme dag og dagen etter behandling bør hunden ikke tas med på lange turer eller hard trening, men hovedsaklig være i ro. Hunder vil ofte være noe slitne etter behandling.

Det er karenstid på veterinærkiropraktisk behandling. Dette betyr at hunden ikke kan stille til konkurranse de nærmeste 4 dager etter behandling (NKK).

Forsikring:

Hvorvidt behandling dekkes av din forsikring er avhengig av hvor hunden din er forsikret, og hva slags forsikring du har tegnet på hunden din.

Veterinærkiropraktisk utdanning:

For å kunne behandle dyr kiropraktisk må man være utdannet veterinær eller kiropraktor med videreutdanning innen kiropraktikk på dyr utover universitetsnivå. Jeg er utdannet fra IAVC (International Academy of Veterinary Chiropractic) i Tyskland, med internasjonal sertifisering fra IVCA (International Veterinary Chiropractic Association).

Vanlige symptomer på låsninger:

 • smerter i rygg, for- eller bakbein, bekken

 • nedsatt bevegelighet/stivhet i hals, rygg, ekstremiteter, bekken, hale

 • nedsatt ytelse/prestasjon

 • forandret bevegelsesmønster, for eksempel senket hode/nakke, endet sittposisjon, endret dekkposisjon

 • Vegring mot for eksempel å hoppe inn/ut av bil, opp/ned av sofa, gå i trapper

 • Plutselig smerteytring ved berøring

 • Asymmetri i muskulatur

Det er viktig å være klar over at dette er uspesifikke symptomer, som også kan ha andre primærårsaker enn en låsning i virvelsøylen.

Hvilke dyr kan ha behov for veterinærkiropraktisk behandling:

 • dyr med kroniske skader eller sykdommer (HD, AD, artroser, spondyloser)

 • dyr med symptomer på prolaps

 • dyr med høy og/eller intensiv treningsbelastning

 • dyr med avvikende bevegelsesmønster

 • dyr med kroniske smerter

 • dyr i vekst

 • dyr med anatomi som predisponerer for slitasje og/eller skade

 • dyr som er i en rehabiliteringsfase etter operasjon eller skade

bottom of page