top of page

Nevrologisk utredning

Mange hunder har symptomer på nedsatt funksjon i nervesystemet. Symptomene kan variere fra såpass svake at man som eier nesten ikke legger merke til dem, slik som for eksempel subbing med en eller flere poter, til svært uttalte symptomer, som ved en prolaps der hunden kan være helt eller delvis lam i hele eller deler av kroppen. Urininkontinens, ustødig eller "uryddig" gange, dårlig fraspark med bakbein eller andre forandringer i bevegelsesmønster kan også være knyttet til nevrologiske forandringer.

Når en pasient viser tegn til nevrologisk sykdom er det viktig å kartlegge hvor i nervesystemet forandringene stammer fra. Ut fra diagnose og symptom er det ofte behov for å starte behandling som kan omfatte stimulering av nervesystem, balansetrening og balansestimulering samt opptrening av muskulatur. Treningen vil ofte omfatte manuelle øvelser i tillegg til trening på balanseballer, med hinderløype og andre utfordringer som stimulerer nervesystemet. Mange hunder vil også ha godt utbytte av trening på vanntredemølle.

bottom of page