top of page

Rehabilitering

Hva er rehabilitering?

Rehabilitering defineres som å begrense konsekvenser etter invaliditet eller sykdom. Rehabilitering er et vidt begrep som kan omfatte alt fra manuellterapi og gjennomføring av opptreningsprogram for en pasient, til bruk av hjelpemidler som laser, terapeutisk ultralyd, kjøle- og varmeterapi, elektroterapi eller trening på vanntredemølle. Innen humanmedisin er rehabilitering vanlig ved en rekke skader og etter operasjoner fordi det er dokumentert å forkorte rekonvalesensperioden samt gi bedre sluttresultat.

Innen veterinærmedisin har rehabilitering en kortere fartstid. Mange land ligger også langt foran Norge på dette feltet. Vi skal ikke lenger enn til Sverige for å finne et stort fagmiljø innen rehabilitering og fysioterapi for kjæledyr.

I mange tilfeller vil rehabilitering gjennomført av kvalifisert personell være førstevalg som behandlingsform, ofte i tillegg til medisinsk behandling. Husk at hunden alltid bør ha gjennomgått en undersøkelse hos veterinær for diagnosesetting og eventuelt medisinsk behandling før rehabilitering startes opp. Jeg tar imot pasienter både til utredning og for direkte oppstart av rehabilitering, avhengig av hva slags undersøkelser som er blitt gjort av hunden tidligere.

Rehabilitering kommer alltid i tillegg til, ikke i stedet for, konvensjonell veterinærmedisinsk behandling.

Fysioterapi:

Det er i senere tid blitt populært å tilby forskjellige former for fysioterapi for dyr. Tittelen fysioterapeut er på lik linje som veterinær, lege eller tannlege en beskyttet tittel, og i Norge er det er kun humane fysioterapeuter (fysioterapeuter for mennesker) som har lov og rett til å benytte denne tittelen. Gjennom videreutdanninger jeg har gjennomført er jeg blitt undervist i ulike teknikker og behandlingsformer innen fysioterapi og rehabilitering og dette er et solid supplement til veterinærutdanningen.

Forsikring:

Hvorvidt behandling dekkes av din forsikring er avhengig av hvor hunden din er forsikret, og hva slags forsikring du har på hunden din.

bottom of page